LEGITIMERAD DJURSJUKSKÖTARE

Malin Asklander

Malin är legitimerad djursjuskötare med bred kompetens. Hon har jobbat på djursjukhus i många år och har stor vana inom yrket med allt i från rådgivning och omsorg till utmanande blodprovstagningar, SKK-röntgen och övervakning av krävande narkoser.