PRISER (gäller ordinarie öppettider)

Undersökning                690 kr

Vaccination, kanin
Vaccination Myxo-RHD PLUS                                                 620 kr
(kaninpest och båda varianterna av gulsot)


Vaccination, katt
Tricat (kattpest, kattsnuva)            420 kr
Ducat (kattsnuva)                    420 kr

Vaccination, hund
                
DHPPi (valpsjuka, hepatit, hundpest, kennelhosta)   420 kr
DHP ( valpsjuka, hepatit, hundpest)               420 kr
Pi (kennelhosta)                    420 kr
KC (kennelhosta inkl Bordetella bronchiseptica)       420 kr
DHP + KC                     620 kr
Herpes                                                                                                   650 kr

Vaccination, övrig
Rabies                     420 kr
L4 (leptospiros)                      420 kr

EU-pass för sällskapsdjur
Utfärdande av EU-pass                 470 kr
Avmaskning och intyg för resa                                               250 kr
(kostnad tillkommer för läkemedel med 50 kr/tabl) 

Intyg
Intyg testikel, navel (i samb med annan undersökn)  100 kr
Intyg testikel, navel (enbart)                                                    200 kr
Intyg patella, hjärta                                                                       690 kr
Ögonlysning                                                                                      750 kr

SKK-röntgen (totalpris inkl sedering, avläsningsavgift betalas till SKK innan besöket, se här)
HD                    1190 kr
ED                     1190 kr
HD + ED                                                                                            1590 kr

Kastration
Kastration kanin hane                                                                 890 kr
Kastration kanin hona                                                              1590 kr
Kastration katt hane              690 kr
Kastration katt hona                   1290 kr
Kastration hund hane <20 kg                      3290 kr
Kastration hund hane >20 kg              3590 kr
Kastration hund tik <20 kg               6750 kr
Kastration hund tik >20 kg               7290 kr

Id-märkning
Tatuering vid kastration (katt)                                                180 kr
Tatuering  inkl sedering (katt)                                                 520 kr
Mikrochip vid kastration eller annan åtgärd                 240 kr
Mikrochip                                                                                           550 kr

Avel och dräktighet
Progesteronprov (provsvar inom 20-30 min)              790 kr
Röntgen (tidigast dygn 45)                                                      790 kr
Ultraljud (tidigast dygn 28)                                                     790 kr

Kullpriser
Besiktning per valp/kattunge                                                230 kr
Vaccination per valp/kattunge                                             230 kr
Id-märkning chip per valp/kattunge                                 230 kr

Tandstenstagning inkl putsning (kostnad för ev röntgen och/eller extraktion tillkommer)
Tandsten, katt                  1590 kr
Tandsten, hund                    2290 kr

Sista vilan
Avlivning kanin/marsvin              790 kr
Avlivning liten gnagare                                                              690 kr
Kremering övriga små djur allmän <2 kg                        390 kr
Kremering övriga små djur allmän >2 kg                        590 kr
Kremering övriga små djur separat <2 kg                    1390 kr
Kremering övriga små djur separat >2 kg                    1590 kr
Avlivning katt                 1090 kr
Kremering katt allmän                  590 kr
Kremering katt separat             1590 kr
Avlivning hund               1190 kr
Kremering hund allmän   <20 kg         990 kr
Kremering hund allmän   20-40 kg      1490 kr
Kremering hund allmän            >40 kg      2550 kr
Kremering hund separat          <20 kg          1990 kr
Kremering hund separat     20-40 kg          2200 kr
Kremering hund separat          >40 kg          3250 kr

Vi tar inte emot kontanter, men det går bra att betala med kort eller Swish (123-208 26 00).