PRISER (gäller ordinarie öppettider, vid besök akut eller på jourtid kan avgifter tillkomma)

Undersökning                750 kr

Vaccination, kanin
Vaccination Myxo-RHD PLUS                                                 675 kr
(kaninpest och båda varianterna av gulsot)


Vaccination, katt
Tricat (kattpest, kattsnuva)            450 kr
Ducat (kattsnuva)                    450 kr

Vaccination, hund
                
DHPPi (valpsjuka, hepatit, hundpest, kennelhosta)   450 kr
Pi (kennelhosta)
Respira Bb (Bordetella - bakteriell kennelhosta)         550 kr
Respira Bb (i samband med annan vaccination)            350 kr
Herpes                                                                                                   675 kr

Vaccination, övrig
Rabies                     450 kr
L4 (leptospiros)                      450 kr

EU-pass för sällskapsdjur
Utfärdande av EU-pass                     500 kr
Avmaskning och intyg för resa                                               250 kr
(kostnad tillkommer för läkemedel med 50 kr/tabl) 

Intyg
Intyg testikel/navel (i samb med annan undersökn)  150 kr
Intyg testikel/navel (enbart)                                                    250 kr
Intyg patella/hjärta (i samb med annan undersökn)  250 kr
Intyg  patella/hjärta (enbart)                                                    790 kr
Ögonlysning                                                                                       750 kr

Besiktning
Besiktning inkl intyg                                                                     900 kr

SKK-röntgen (totalpris inkl sedering, avläsningsavgift betalas till SKK innan besöket, se här)
HD                    1290 kr
ED                     1290 kr
HD + ED                                                                                            1690 kr

Kastration
Kastration kanin hane                                                              1490 kr
Kastration kanin hona                                                              2090 kr
Kastration katt hane              750 kr
Kastration katt hona                    1330 kr
Kastration hund hane <20 kg                      3525 kr
Kastration hund hane >20 kg              3750 kr
Kastration hund tik <20 kg               7935 kr
Kastration hund tik >20 kg               8510 kr

Id-märkning
Tatuering vid kastration (katt)                                                250 kr
Tatuering  inkl sedering (katt)                                                 790 kr
Mikrochip vid kastration eller annan åtgärd                 250 kr
Mikrochip                                                                                           650 kr

Avel och dräktighet
Progesteronprov (provsvar inom 20-30 min)              890 kr
Röntgen (tidigast dygn 45)                                                      890 kr
Ultraljud (tidigast dygn 28)                                                     890 kr

Kullpriser
Besiktning per valp/kattunge                                                250 kr
Vaccination per valp/kattunge                                             250 kr
Id-märkning chip per valp/kattunge                                 250 kr

Tandstenstagning inkl putsning (kostnad för ev röntgen och/eller extraktion tillkommer)
Tandsten, katt                  1835 kr
Tandsten, hund                    2640 kr

Tandröntgen
Röntgen enstaka 4 bilder                                                     250 kr
Röntgen fullständig status                                                    1000 kr

Sista vilan
Avlivning kanin/marsvin             940 kr
Avlivning liten gnagare                                                              790 kr
Kremering övriga små djur allmän 2 kg                            490 kr
Kremering övriga små djur separat 2 kg                       1490 kr
Avlivning katt                 1250 kr
Kremering katt allmän                  790 kr
Kremering katt separat             1890 kr
Avlivning hund               1350 kr
Kremering hund allmän   <20 kg           1190 kr
Kremering hund allmän   20-40 kg      1890 kr
Kremering hund allmän       40-60 kg      2990 kr
Kremering hund allmän            >60 kg          3990 kr
Kremering hund separat          <20 kg          2290 kr
Kremering hund separat     20-40 kg          2800 kr
Kremering hund separat     40-60 kg          3890 kr
Kremering hund separat          >60 kg          4090 kr

Vi tar inte emot kontanter, men det går bra att betala med kort eller Swish (123-208 26 00).