Kirurgi

Vi utför en rad kirurgiska ingrepp, allt ifrån suturering av mindre sår till mer omfattande bukingrepp. 

Några exempel på operationer:

 • Kastration hankatt
 • Kastration honkatt
 • Kastration hanhund
 • Kastration tik
 • Suturering av sårskador
 • Korrigering av navelbråck
 • OHE (ovariehysterektomi) i samband med livmoderinflammation (pyometra)
 • Suturering av perinealbråck
 • Analsäcksextirpation
 • Mjältextirpation
 • Gastropexi vid magomvridning
 • Avlägsnande av främmande kropp i svalg/mage/tarm/hud
 • Provlaparatomi
 • Konjunktivallambå
 • Bulbextirpation
 • Korrigering av cherry eye (prolaberad tårkörtel)
 • Amputation av svans
 • Amputation av tår
 • Mastektomi vid juvertumörer