SISTA VILAN

När dagen är kommen hjälper vi ditt djur att få komma till sista vilan. Vi erbjuder kremering med möjlighet att få askan tillbaka. Om inga särskilda önskemål finns så kommer askan levererad i en fin träurna .
Vi samarbetar med Flattinge Smådjurskremering.