Ultraljud

Vid misstänkt pyometra (livmoderinflammation) kan vi undersöka livmodern med ultraljud och vid dräktighet kan vi titta efter foster.
Vid misstanke om till exempel urinvägsinfektion används ultraljudet dels till att titta på urinblåsan men också till att guida rätt vid cystocentes (provtagning från blåsan med kanyl via bukväggen).