Utredningar

Tack vare eget lab och nära samarbete med externa samarbetspartners kan vi följa djuret under större delen av utredningsgången. Skulle specialistsjukvård krävas remitteras patienten vidare till lämplig instans.